Vangen får flisfyrt varmesentral

Varmesentralen i Prestegardsmoen vil i prinsippet kunna varma opp alle større hus på Vangen, med røyrsystem frå Fleischer’s Hotell i vest, til Denja (Haugamoen) i aust. Les artikkel her.

Les meir